تبلیغات
تا آخر سال تحصیلی اینجا مطلبی گذاشته نمیشه چون واقعا وقت نمیکنم. از تموم دوستانی ک اینو میخونن عذرخواهی میکنم ولی من باید به درسم برسم به صورت تمام وقت! تابستون سال بعد شاید برگردم و اگ برنگشم بهتره ک کیانا رو فراموش کنین :))